Σπαστήρας σκληρών συσσωματωμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σπαστήρας συσσωματωμάτων nibbler

Για εργοστάσιο παραγωγής καφέ κατασκευάσαμε σπαστήρα συσσωματωμάτων ανοξείδωτο σε σκάφη. Εκτός από το  χωνί εισόδου με πλάγιο καπάκι, το κυρίως σώμα αποτελείται από περιστροφικά μαχαίρια σε κυλινδρικό μεταλλικό πλέγμα. Για να μην στομώνει η σήτα καθόλου, τοποθετήσαμε στο δεύτερο περιστρεφόμενο φτερό, ένα επίθεμα από σιλικόνη, το οποίο “ξύνει” την σήτα.

Το προϊόν ήταν σκόνη αρώματος καφέ ή αρώματος βανίλιας (το οποίο είχε πετρώσει, όπως φαίνεται και στο video). Χρησιμοποιώντας διαφορέτικες ημικυλινδρικές σήτες, ο σπαστήρας έδωσε διαφορετικές κοκκομετρίες. Φυσικά, όσο πιο λεπτόκοκκο το τελικό προϊόν, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να παραχθεί.