Σιλό & 5 Αερομεταφορές για Pellets PE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σε εργοστάσια πλαστικών πρέπει να τροφοδοτηθούν οι extruders με πλαστικά pellets PE, HDPE, LDPE, PP, PET, PVC, κ.λ.π. αλλά και με αναγεννημένο (scrap) προϊόν σε ακανόνιστη μορφή flakes.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ROOTS BLOWER

Για μικρές αλλά και για μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιείται το σύστημα αναρρόφησης με κενό, διαμέσω ενός side channel blower ή και roots blower και πολλών δοχείων παραλαβής πάνω από κάθε τελικό προορισμό.

 

Ένα τέτοιο δίκτυο αερομεταφοράς έχει συνήθως μία διατομή Φ60 – Φ90mm και αποτελείται από ανοξείδωτο σωλήνα και συνδέσμους αερομεταφοράς με 3 βίδες (couplings) που ενώνουν πρόσωπο τους δύο σωλήνες και τους αγκαλιάζουν. Οι καμπύλες είναι ανοικτές και έχουν ράδιο 1000mm.

 

Επίσης υπάρχουν ειδικοί πολυδιακλαδωτήρες για να επιτευχθούν διαφορετικοί συνδυασμοί (πχ. από 4 σιλό σε 5 διαφορετικούς αναμείκτες – χαρμανιέρες, δηλαδή 20 διαφορετικοί συνδυασμοί).