Σιλό Ζάχαρης / Αερομεταφορά / Ζύγιση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σιλό ανοξείδωτο για κρυσταλλική ζάχαρη, στο οποίο η πλήρωση γίνεται από σιλοφόρο όχημα. Στο κάτω μέρος του σιλό εγκαταστήσαμε σύστημα αερομεταφοράς με πιεστικό δοχείο. Από εκεί τροφοδοτούνται 4 θέσεις μηχανών με 4 καδοζυγούς. Επειδή η ζάχαρη εμφάνιζε κατά καιρούς συσσωματώματα, χρειάστηκε εκ των υστέρων να τοποθετήσουμε σπαστήρα (deagglomerator) στην έξοδο του σιλό.