Σιλό για Αλεύρι

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Σιλό σε κυλινδρόμυλους

Σε συνεργασία με την Buehler Ελβετίας κατασκευάσαμε 8 σιλό από μαύρο χάλυβα με εσωτερική εποξειδική βαφή. Για να αυξήσουμε την χωρητικότητα επιλέξαμε ορθογώνια διατομή στα σιλό (αντί για κυκλική) με στρογγυλεμένες άκρες.