Πειραματική μονάδα καύσης σκουπιδιού RDF

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΥΣΗΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΟΥ RDF

 

Σε εργοστάσιο διαλογής και ανακύκλωσης σκουπιδιών μπλε κάδου για την παραγωγή καύσιμου RDF κατασκευάσαμε πειραματική μονάδα καύσης σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Ο πύργος περιελάμβανε σιλό παραλαβής, μονάδα δοσομέτρησης με περιστρεφόμενους αεροφράκτες για θερμοκρασία λειτουργίας 300 oC, θάλαμο καύσης, σύστημα δοσομέτρησης προσθέτων και δοκιμαστική μονάδα στεγνώματος / ξήρανσης.