Παλινδρομικό ορθογώνιο κόσκινο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Παλινδρομικό κόσκινο 2 σητών

Για εργοστάσιο παραγωγής δομικών υλικών κατασκευής δαπέδων EPDM προμηθεύσαμε παλινδρομικό κόσκινο 2 σητών. Το προϊόν είναι τριμμένο EPDM σε κοκκομετρία από 0.5 – 8 mm. Στόχος είναι να απομακρυνθεί από το κυρίως προϊόν το over μεγαλύτερο των 5mm και το under μικρότερο των 1mm. Το συγκεκριμένο κόσκινο πετυγχαίνει καλύτερα αποτελέσματα, επειδή δεν περιλαμβάνει δονητή, αλλά μοτέρ με έκκεντρο. Η παλινδρομική κίνηση δημιουργεί οριζόντια κίνηση και διαχωρίζει πιο αποτελεσματικά και τη σκόνη και το oversize.