Οριζόντιος κοχλίας σκάφης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

Κοχλίας για νιτρική αμμωνία

Για βιομηχανία παραγωγής υδατοδιαλυτών λιπασμάτων κατασκευάσαμε κοχλία για να προσαρμοστεί στην έξοδο αναμείκτη 1000lt. Το προϊόν των λιπασμάτων έχει την τάση να πετρώνει και να συσσωματώνεται. Ο κοχλίας έπρεπε να έχει μεγάλη διατομή και η σκάφη να είναι πιο ανοιχτή στο επάνω μέρος, έτσι ώστε να αδειάζει πλήρως ο αναμείκτης. Επιλέχθηκαν 50 rpm, αφού η ημιαυτόματη συσκευαστική μηχανή που ακολουθούσε δεν είχε δυνατότητα για μεγαλύτερη απόδοση από 8 ton/h.