Οριζόντιος αναμείκτης ribbon mixer 500 lt

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Αναμείκτης ribbon mixer 500 lt

Για εργοστάσιο παραγωγής ετοίμων κονιαμάτων κατασκευάσαμε αναμείκτη batch κυλινδρικής διατομής με μαχαίρια τύπου ribbon επάνω σε σιδηροκατασκευή βάσης. Στην έξοδο του mixer τοποθετήθηκε αυτόματη καταπακτή εκκένωσης. Στο πλάι τοποθετήθηκε μεγάλη ανθρωποθυρίδα καθαρισμού.