Οριζόντιοι αναμείκτες ribbon

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 

Οριζόντιοι αναμείκτες ribbon

Για εργοστάσιο παραγωγής φαρμακούχων ζωοτροφών κατασκευάσαμε 2 ανοξείδωτους οριζόντιους αναμείκτες ribbon, χωρητικότητας 500 και 800lt αντίστοιχα. Οι αναμείκτες ήταν οριζόντιοι, τύπου σκάφης. Είχαν Η/Μ απ΄ευθείας συνδεδεμένο με τον άξονα με κόπλερ.