Ορθογώνια Σιλό & Ζύγιση για Κρεατάλευρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 

Σε εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών κατασκευάσαμε διπλό σιλό ανοξείδωτο χωρητικότητας 120 + 120 m3 για κρεατάλευρα, με 2 κοχλίες στην βάση του. Το ορθογώνιο αυτό σιλό, ενώ γέμιζε με αναβατόριο μόνο από την δεξιά πλευρά, είχε τη δυνατότητα να γεμίζει ολόκληρο, εκμεταλλευόμενο όλο τον γεωμετρικό του όγκο. Επίσης κατασκευάσαμε 2 δοσομετρικούς κοχλίες απόδοσης 80 ton/h έκαστος και σύστημα ζύγισης.