Μονάδα τροφοδοσίας θειϊκού σιδήρου από Big-Bags

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 

Σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού κατασκευάσαμε 2 γραμμές τροφοδοσίας θειϊκού σιδήρου που περιελάμβαναν Big-Bag-Station, δοσομετρικούς κοχλίες, σιλό ημερήσιας κατανάλωσης, δεξαμενές ανάδευσης με ζύγιση, σύστημα αναρρόφησης σκόνης με φίλτρο και βεντιλατέρ. Με αυτοματισμό PLC και ρυθμιστή στροφών επιτυγχάνεται η ακριβής δοσομέτρηση του προϊόντος που θα προστεθεί στο νερό της μονάδας.