Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης δομικών υλικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης ετοίμων κονιαμάτων

 

Για εργοστάσιο δομικών υλικών κατασκευάσαμε την γραμμή δοσομέτρησης και ζύγισης, αποτελούμενη από 2 Big-Bag-Stations, 2 εξωτερικά σιλό για τσιμέντο και άμμο, 4 κοχλίες δοσομετρικούς, καδοζυγό 1500 lt και αυτόματο σύστημα ζύγισης.

Αφού δοσομετρηθούν και ζυγιστούν τα 4 συστατικά της συνταγής στον καδοζυγό, το προϊόν μεταφέρεται με κοχλία προς τον αναμείκτη. Ο χρόνος ανάμειξης ορίστηκε στα 6 min. Την ίδια χρονική στιγμή της ανάμειξης προετοιμάζεται το επόμενο batch στον καδοζυγό και συσκευάζεται το επόμενο batch στην σακιστική μηχανή. Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα.