Μονάδα αναρρόφησης σκόνης για παραγωγή γυψοσανίδας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Μονάδα παραγωγής γυψοσανίδας

Για εργοστάσιο παραγωγής γυψοσανίδας προμηθεύσαμε κεντρικό σύστημα αναρρόφησης σκόνης. Μέσα στην μονάδα εγκαταστήσαμε δίκτυο σωληνώσεων JACOB με 14 θέσεις αναρρόφησης. Κάθε θέση είχε την δική της ρυθμιστική κόφτρα, έτσι ώστε παντού να έχουμε την ίδια ταχύτητα αναρρόφησης στα 20 m/sec. Το δίκτυο κατέληγε σε βιομηχανικό φίλτρο cartridge επιφάνειας φίλτρανσης 80 m2 και σε φυγοκεντρικό ανεμιστήρα.