Μονάδα ανακύκλωσης ξύλου & ξυλοπαλέτας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Μονάδα ανακύκλωσης ξυλοπαλέτας

Για ανακύκλωση ξύλου και ξυλοπαλέτας κατασκευάσαμε όλη την γραμμή παραγωγής, που αποτελείται από σπαστήρα shredder 2 αξόνων, μεταφορική ταινία με τυμπανομαγνήτη για την απομάκρυνση καρφιών και σιδερένιων αντικειμένων.

Τα μαχαίρια κοπής είναι από HARDOX450, έχουν 7 νύχια έκαστο και έχουν πάχος 30mm, με αποτέλεσμα το τελικό προϊόν να έχει μικρό μέγεθος.