Μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών

Για μονάδα ανακύκλωσης ελαστικών κατασκευάσαμε σπαστήρα shredder για την δευτερογενή και τριτογενή κοπή (από κομμένο επιβατηγό λάστιχο σε μικρότερα τεμάχια). Στον  shredder 2 αξόνων προσθέσαμε σχάρα με οπή Φ28 mm με στόχο να παίρνουμε τεμάχια σε αυτό το μέγεθος και μικρότερα. Πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή τα ελαστικά περιέχουν σύρματα, τα μαχαίρια των σπαστήρων φθείρονται αρκετά γρήγορα. Όσο πιο σκληρό υλικό επιλεχθεί για την κατασκευή των μαχαιριών, ενώ αυξάνεται ο χρόνος ζωής τους, αυξάνεται ταυτόχρονα και το λειτουργικό κόστος της μονάδας.