Μικρό κόσκινο πριν το mixer

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Μικρό κόσκινο πριν το mixer

Για εργοστάσιο παραγωγής ζελέδων και πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής κατασκευάσαμε ανοξείδωτο δονούμενο κόσκινο για την εισαγωγή των προϊόντων στον αναμείκτη. Το δονούμενο κόσκινο τοποθετήθηκε στην είσοδο του mixer.