Μεταφορικοί κοχλίες για μονάδα λιπασμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

Μεταφορικοί κοχλίες για λιπάσματα

Σε εργοστάσιο παραγωγής κοκκωδών λιπασμάτων κατασκευάσαμε 6 ανοξείδωτους μεταφορικούς κοχλίες. Οι κοχλίες έχουν κλίση 30 ο και μόλις 100 rpm , έτσι ώστε να προστατευθεί και το προϊόν, αλλά και ο κοχλίας.