Κόσκινο αεροδιαχωριστήρας χνουδιού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Κόσκινο αεροδιαχωριστήρας χνουδιού

Για εργοστάσιο πλαστικών ποτιστικών σωλήνων κατασκευάσαμε σύστημα διαχωρισμού του χνουδιού από το σπασμένο σκάρτο προϊόν. Μετά τον σπαστήρα ανακύκλωσης το προϊόν είχε προσμίξεις χνουδιού και έτσι δεν μπορούσε να επαναχρησιμοποιηθεί. Κατασκευάσαμε κόσκινο – χτυπητήρι το οποίο με την βοήθεια βεντιλατέρ, διαχωρίζει το χνούδι από τα pellets.