Κωνικός αναμείκτης conical mixer 300 lt

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

Κωνικός αναμείκτης / conical mixer 300 lt

Για βιομηχανία μεταλλουργίας προμηθεύσαμε κωνικό αναμείκτη. Η επιλογή του έγινε, επειδή ο πελάτης ήθελε ομοιογενή ανάμειξη και να μην μένει καθόλου προϊόν μέσα στο mixer. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν προτιμήθηκε ο κλασσικός αναμείκτης σκάφης. Στον κωνικό αναμείκτη είχε προβλεφθεί αυτοματισμός με αριστερόστροφη και δεξιόστροφη φορά ανάμειξης με ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη. Το προϊόν ήταν διαφορετικές μεταλλικές σκόνες με ειδικό βάρος 3.0 kg/lt.