Κυκλώνιο για διαχωρισμό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

 

Κυκλώνιο

Για εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων και πλαστικών κατασκευάσαμε κυκλώνιο για την γραμμή αναρρόφησης. Το κυκλώνιο είχε διαστάσεις Φ1200 x 3000 mm από μαύρο χάλυβα με πάχος 4.0mm. Χάρη στον βυθμισμένο στο σώμα σωλήνα εξαγωγής, επιτεύχθηκε μεγάλος βαθμός διαχωρισμού, σχεδόν σαν κανονικό σακόφιλτρο.