Κυκλικό κόσκινο για ιχθυοτροφές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 

Κυκλικό κόσκινο για ιχθυοτροφές

 

Σε βιομηχανία ζωοτροφών και ιχθυοτροφών προμηθεύσαμε κυκλικό δονητικό κόσκινο. Οι ζωοτροφές βγαίνουν από τον extruder σε μορφή pellets. Πρέπει να αφαιρεθεί η λεπτή σκόνη και τα oversize. Το κυκλικό κόσκινο δίνει το πλεονέκτημα ότι δεν επιτρέπει να φύγει έξω προϊόν, το οποίο δεν έχει κοσκινιστεί. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος σε αντίθεση με το ορθογώνιο κόσκινο, να μπουκώσει. Γι’ αυτό εγκαταστήσαμε σύστημα αυτοκαθαρισμού με ελαστικά μπαλάκια, το οποίο δεν αφήνει την σήτα να στομώσει.