Κοχλιόπρεσα για χαρτί και πλαστικό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

 

Κοχλιόπρεσα για χαρτί και πλαστικό

 

Σε βιομηχανία συσκευασίας κατασκευάσαμε κοχλίοπρεσα για να στραγγίζει και να συμπιέζεικομμάτια από χαρτί και πλαστικό. Στόχος ήταν να αφαιρεθεί το νερό που υπάρχει στο προϊόν. Το χαρτί έπρεπε να συμπιεστεί και να αποβάλλει τα υγρά έτσι ώστε όταν πρόκειται να δοθεί στην χωματερή να μην έχει μεγάλο βάρος και μεγάλο όγκο.

Στο τέλος της κοχλιόπρεσας τοποθετήθηκε ειδική βαρυκεντρική κόφτρα, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη ή μικρότερη συμπίεση, ανάλογα με την ρύθμισή της.