Κοχλίες για φίλτρο λατομείου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

 

Κοχλίες για σκόνη ανθρακικού ασβεστίου

 

Για λατομείο εργοστασίου παραγωγής δομικών υλικών κατασκευάσαμε 2 κοχλίες για να μεταφέρουν την μαρμαρόσκονη, που μαζεύεται κάτω από το κεντρικό σακόφιλτρο, προς μία μεταφορική ταινία 12m μακρυά. Ο πρώτος κοχλίας έχει Η/Μ με 60 rpm, ενώ ο δεύτερος με 80 rpm. Η ζητούμενη απόδοση ήταν για 2 ton/h, ενώ το σύστημα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει ακόμα και την τριπλάσια ποσότητα.