Κοχλίας για 20 ton/h ζάχαρης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κοχλίας για 20 ton/h ζάχαρης

Για εργοστάσιο συσκευασίας ζάχαρης, κατασκευάσαμε κοχλία για να παραλαμβάνει το προϊόν από ανατρεπόμενο φορτηγό και να γεμίζει με μεγάλη απόδοση Big-Bags. Με 250 rpm επιτεύχθηκε απόδοση άνω των 20 ton/h ζάχαρης.