Κοχλίας για δεξτρόζη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Κοχλίας για δεξτρόζη

Για εργοστάσιο αρτομειγμάτων και ζελέ κατασκευάσαμε διάφορα συστήματα σνάμειξης και τροφοδοσίας α’ υλών όπως άμυλο, ζάχαρη, φρουκτόζη, δεξτρόζη, κλπ. Το κάθε υλικό έχει διαφορετικές ιδιότητες, κοκκομετρία, ειδικό βάρος και γωνία εναπόθεσης. Η δεξτρόζη, όπως αναμενόταν, παρουσίασε διαφορετική συμπεριφορά. Κατασκευάσαμε κατακόρυφο κοχλία με χωνί εισόδου. Η ειδική κατασκευή ενός χωνιού εισόδου με πολύ καλή ροή ήταν αρκετή στο να αποφευχθεί -όπως μας είχε ζητηθεί- ενδιάμεσος μηχανισμός προώθησης.