Κεντρικό σύστημα αναρρόφησης κενού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Για εργοστάσιο παραγωγής τσιμεντοσανίδας προμηθεύσαμε κεντρικό δίκτυο αναρρόφησης σκόνης και σωματιδίων για 14 θέσεις διατομής Φ50 mm. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν σε θέσεις καθαρισμού στην γραμμή παραγωγής. Ταυτόχρονα θα δουλεύουν δύο χειριστές. Ένα σύστημα τροχήλατης βιομηχανικής σκούπας δεν προτιμήθηκε επειδή δεν υπήρχε δυνατότητα ούτε κοντινής πρόσβασης ούτε επίπεδης διαδρομής.