Κατακόρυφος κοχλίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

Κοχλίας για 8 ton/h για χρωστική γη

Για εργοστάσιο δομικών υλικών, κατασκευάσαμε κατακόρυφο κοχλία Φ220 mm για να ανεβάζει το προϊόν σε σακιά από χωνί εδάφους σε ύψος 6.5m και να τροφοδοτεί τον αναμείκτη. Με 200 rpm επιτεύχθηκε απόδοση άνω των 8 ton/h σε μαρμαρόσκονη.