Εύκαμπτος κοχλίας σε σιλό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

 

Εύκαμπτος κοχλίας σε σιλό

Για εργοστάσιο παραγωγής πλαστικών προμηθεύσαμε εύκαμπτους κοχίες για πλαστικά πέλλετς. Οι κοχλίες είχαν ένα χωνί εισόδου και κατέληγαν σε γαλβανιζέ σιλό. Ο εύκαμπτος κοχλίας μπορεί να εγκατασταθεί σε μία όδευση όπου ένας μεταλλικός κοχλίας δεν θα μπορούσε, αλλά θα χρειαζόντουσαν περισσότεροι. Ο εύκαμπτος κοχλίας  αποτελείται από λεπτό σπιράλ χωρίς άξονα και περιστρέφεται στις 300 rpm.