Δοσομετρικοί κοχλίες με inverter

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

 

Δοσομετρικοί κοχλίες με inverter

Σε εργοστάσιο παραγωγής λιπασμάτων κατασκευάσαμε σύστημα αυτόματης δοσομέτρησης από 4 σιλό με 4 δοσομετρικούς κοχλίες από ανοξείδωτο χάλυβα INOX316. Οι κοχλίες αυτοί συνοδευόντουσαν από 4 inverter, έτσι ώστε να επιτευχθεί με ακρίβεια η συνταγή που θα τροφοδοτούσε σύστημα συνεχούς ανάμειξης.