Γραμμή ανακύκλωσης μπαταριών

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Σε εργοστάσια επεξεργασίας μετάλλων υπάρχουν μηχανήματα κοπής (plasma cutting, παντογράφος) που παράγουν καπναέρια, σκόνη και γρέζια, τα οποία πρέπει να συλλεχθούν μέσω φίλτρων και κυκλωνίων.

Επίσης σε χυτήρια και σε εργοστάσια διέλασης μετάλλων χρειάζονται σακόφιλτρα μεγάλου μεγέθους για να απάγουν σκόνη και καπναέρια από τους κλιβάνους.

Σε εργοστάσια ανακύκλωσης μετάλλων και ελαστικών χρειάζονται σπαστήρες shredder, μαγνητικοί διαχωριστές, κόσκινα και φίλτρα. Το προϊόν διακινείται πάνω σε μεταφορικές ταινίες.

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ & ΑΝΑΚΤΙΣΗ ΜΟΛΥΒΔΟΥ / ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σε εργοστάσια ανακύκλωσης μπαταριών (αυτοκινήτων, φορτηγών) υπάρχει μεγάλος σπαστήρας σφυρόμυλος, που τεμαχίζει τις μπαταρίες σε μικρά κομμάτια. Στη συνέχεια με ειδικό κόσκινο γίνεται διαχωρισμός των υγρών μπαταρίας από τα στερεά: μολύβι, μονώσεις και πλαστικά. Σε δεύτερο στάδιο σε δεξαμενή επίπλευσης διαχωρίζονται με κοχλίες τα πλαστικά από τα μεταλλικά λόγω διαφορετικού βάρους . Στο τέλος το μολύβι σε καθαρή μορφή λυώνεται σε κλίβανο.