Βεντιλατέρ αναρρόφησης με venturi

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

 

Βεντιλατέρ αναρρόφησης με venturi

Για εργοστάσιο παραγωγής coil αλουμινίου προμηθεύσαμε για την αναρρόφηση του ξακριδιού αλουμινίου (σαν αλουμινοταινία) βεντιλατέρ υψηλής πίεσης. Κατασκευάσαμε δίκτυο αναρρόφησης από τις δύο γραμμές κοπής με δύο συστήματα venturi για να προωθεί το ξάκρισμα αλουμινίου προς τον μύλο.