Ανοξείδωτο κόσκινο για πρώτο κοσκίνισμα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Ανοξείδωτο κόσκινο για πρώτο κοσκίνισμα

Για εργοστάσιο μπαχαρικών κατασκευάσαμε ανοξείδωτο δονούμενο κόσκινο διαστάσεων 2000 x 750 mm για ρίγανη. Η ρίγανη τροφοδοτείται ακατέργαστη και σε αυτό το πρώτο στάδιο κοσκινίσματος πρέπει να αφαιρεθούν τα μεγάλα κοτσάνια και τυχόν ξένα σώματα. Έχουν τοποθετηθεί 2 δονητές με αντικρουόμενη φορά περιστροφής για καλύτερο αποτέλεσμα.