Ανοξείδωτος σφυρόμυλος για φάρμακα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 

Ανοξείδωτος σφυρόμυλος για φαρμάκα

Σε εργοστάσιο φαρμάκων μας ζητήθηκε να ανακατασκευάσουμε δύο σφυρόμυλους. Οι σφυρόμυλοι αυτοί προορίζονται για να παράγουν πούδρες. Κατασκευάσαμε καινούργια σφυριά / μαχαίρια. Κατασκευάσαμε 6 καινούργιες σήτες με διαφορετικό μάτι για διαφορετικές κοκκομετρίες. Εγκαταστήσαμε καινούργια μοτέρ. Εγκαταστήσαμε σύστημα πολυ-τροχαλίας με 3 διαφορετικές τροχαλίες για διαφορετικές στροφές (αφού η πρόταση για inverter δεν υιοθετήθηκε).