Αναρρόφηση σκόνης με κυκλώνιο και φίλτρο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ

 

Μονάδα παραγωγής για τακάκια φρένων

Για εργοστάσιο που παράγει τακάκια φρένων προμηθεύσαμε κεντρικό σύστημα αναρρόφησης σκόνης σε δίκτυο με 19 θέσεις αναρρόφησης. Κάθε θέση είχε την δική της ρυθμιστική κόφτρα, έτσι ώστε παντού να έχουμε την ίδια ταχύτητα αναρρόφησης. Το δίκτυο κατέληγε σε κυκλώνιο με περιστρεφόμενο αεροφράκτη για την παραλαβή των βαρύτερων σωματιδίων και σε βιομηχανικό φίλτρο cartridge επιφάνειας φίλτρανσης 80 m2 για την συλλογή της σκόνης – πούδρας και μετά σε φυγοκεντρικό ανεμιστήρα. Και τα δύο προϊόντα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται σαν πρώτες ύλες στην ανάμειξη του κυρίως προϊόντος σε διαφορετικές αναλογίες, ανάλογα την εκάστοτε συνταγή.

Το σύστημα αυτό αντικατέστησε ένα παλαιότερο σύστημα αναρρόφησης σκόνης, το οποίο δεν απέδιδε σωστά. Με την νέα μονάδα διπλασιάστηκε η συλλεγόμενη ποσότητα σκόνης.