Αναρρόφηση κοκκωδών φυτοφαρμάκων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

 

Αναρρόφηση κοκκωδών φυτοφαρμάκων

Σε εργοστάσιο παραγωγής φυτοφαρμάκων προμηθεύσαμε κεντρικό σύστημα αερομεταφοράς με αναρρόφηση για την τροφοδοσία της συσκευαστικής μηχανής. Το σύστημα περιελάμβανε παραλαβή από Big-Bag-Station με παλάγκο, παραλαβή χύδην με 2 suction probes, αναρρόφηση με blower και φίλτρο σε δύο σταθμούς materials receivers και σύστημα εξαερισμού. Το προϊόν ήταν κοκκώδη φυτοφάρμακα, επικίνδυνα για τον άνθρωπο.