Αναμείκτης batch 2 αξόνων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

 

Αναμείκτης 2 αξόνων

Σε εργοστάσιο παραγωγής χημικών και υλικών συγκόλλησης για ιμάντες μεταφορικών ταινιών κατασκευάσαμε ανοξείδωτο αναμείκτη batch 2 αξόνων υπό κλίση 45ο. Ο αναμείκτης αυτός δουλεύει και αριστερόστροφα αλλά και δεξιόστροφα, χάρη στον ειδικό plc που εγκαταστάθηκε. Όλες οι τσιμούχες στεγάνωσης ήταν από Teflon, αφού οποιοδήποτε άλλο ελαστικό θα έλιωνε.

Το μηχάνημα, που κατασκευάσαμε, πήρε πιστοποίηση ΑΤΕΧ από την TUV Nord, επειδή οι διαλύτες που αναμειγνύει είναι έντονα εκκρηκτικοί.