Υποκατηγορία ΣΙΛΟ

Μεταλλικά σιλό

Μεταλλικά σιλό, ορθογώνιας ή κυλινδρικής διατομής