Μαγνήτες

Μαγνήτες στατικοί Μαγνήτες τυμπάνου Ταινιομαγνήτες

Μαγνήτες

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Σε πολλές περιπτώσεις, oι α’ ύλες διαθέτουν μικρά μεταλλικά σωματίδια, βίδες, γρέζια ή αντικείμενα που βλάπτουν την παραγωγή και γι΄ αυτό πρέπει να απομακρυνθούν. Οι μαγνήτες ή μαγνητικοί διαχωριστές πρέπει να τοποθετούνται στην αρχή αμέσως μετά την παραλαβή, συνήθως σε ελεύθερη ροή.

 

 

Αεροδιαχωριστές

ΑΕΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

 

Σε προϊόντα με κοκκομετρία κάτω από τα 100 μm τα κόσκινα δεν μπορούν να διαχωρίσουν.

Για να πάρουμε ένα κλάσμα από 0 – 20 μm χρειαζόμαστε τον περιστρεφόμενο αεροδιαχωριστή. Μεταβάλλοντας τις στροφές με τον inverter, παίρνουμε διαφορετικό κλάσμα (διαφορετικό cutting point).

Επειδή πρόκειται για αερομεταφορά, το χονδρό προϊόν συλλέγεται σε κυκλώνιο με αεροφράκτη και το λεπτό σε σακόφιλτρο με αεροφράκτη.

Το κόστος λοιπόν της επένδυσης είναι τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερο από ένα καλό κυκλικό παληνδρομικό κόσκινο.

 

Μαγνήτες

General Details

List Sample

Μαγνήτες τυμπάνου

 

 

 

1500times better than other products

Φίλτρα πτυχωτά πλισσέ

Φίλτρα Cartridge - Πτυχωτά

Order Enquiry

  • 7 + 71 =