Βιομηχανία Χημικών - Χρωμάτων

2 κεντρικά φίλτρα ενεργού άνθρακα για οσμές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Σπαστήρας shredder μονού άξονα για εύκαμπτο EPDM

EPDM ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ