Βιομηχανία Πλαστικών

Σιλό & αερομεταφορές pellets HDPE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Σιλό & 5 Αερομεταφορές για Pellets PE

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

2 ανοξείδωτα σιλό για pellets HDPE & αερομεταφορές

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

2 γαλβανιζέ σιλό για pellets με εύκαμπτο κοχλία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μονάδα τροφοδοσίας θειϊκού σιδήρου από Big-Bags

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

2 σιλό μαρμαρόσκονης με κοχλίες

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μονάδα διαχείρισης και ανάμειξης πλαστικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

8 μεταφορικές ταινίες για πλαστικά προϊόντα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

8 μεταφορικοί κοχλίες χωρίς άξονα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ