Βιομηχανία Δομικών Υλικών

Big-Bag-Station & καδοζυγός για κονιάματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ανάμειξη & Κοσκίνισμα για Έτοιμα Κονιάματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μονάδα αναρρόφησης σκόνης για παραγωγή γυψοσανίδας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αναμείκτης και κόσκινο σε μονάδα κονιαμάτων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Κεντρικό σύστημα αναρρόφησης κενού

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης δομικών υλικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Μονάδα δοσομέτρησης και ζύγισης απορρυπαντικών

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Σπαστήρας shredder μονού άξονα για εύκαμπτο EPDM

EPDM ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ