Χωνιά – Hoppers

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

χωνιά

 

Video

Χωνιά Μεταλλικά – Δοχεία

Στην βιομηχανία γενικά χρειάζονται δοχεία μεταλλικά ανοξείδωτα ή μαύρα χαλύβδινα, σε σταθερή ή τροχήλατη βάση. Σημαντικό είναι με την κατασκευή του χωνιού να διασφαλιστεί η καλή ροή του υλικού.

χωνιά

Δοχεία για φαρμακευτική χρήση

Σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να μεταφέρουμε ημιέτοιμο προϊόν ή ποσότητες μικρότερες από 1m3 χρησιμοποιούνται τροχήλατα δοχεία ή χωνιά που μπορούν να ανυψωθούν με κλαρκ. Στην βιομηχανία φαρμάκων συνηθίζεται να μεταφορτώνουμε τις πρώτες ύλες (σκόνες, δραστικές ουσίες) σε μικρά δοχεία bins και στη συνέχεια αυτά να τοποθετούνται επάνω από τις δισκιοποιητικές μηχανές. Τα ανοξείδωτα χωνιά αυτά έχουν στο κάτω μέρος τους κόφτρα butterfly.

 

φαρμακευτικά χωνιά