Φυσούνες Φόρτωσης

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

φυσούνες φόρτωσης

φυσούνες φόρτωσης

Video

Φυσούνες φόρτωσης  /  Loading bellows

Για το γέμισμα ανοιχτών φορτηγών ή για την δημιουργία σωρών στο έδαφος, χρησιμοποιούνται φυσούνες φόρτωσης σε διατομή Φ 300 ή Φ 400 mm, οι οποίες ανάλογα με τον τύπο, περιλαμβάνουν αναρρόφηση, ανεβαίνουν αυτόματα προς τα επάνω ακολουθώντας την στάθμη του σωρού, κ.λ.π.

φυσούνες φόρτωσης