Φυγοκεντρικά κόσκινα

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

κόσκινο φυγοκεντρικό

κόσκινο φυγοκεντρικό

κόσκινο φυγοκεντρικό

Video

Κόσκινα Φυγοκεντρικά

Τα φυγοκεντρικά κόσκινα (centrifugal sifters) αποτελούνται από έναν περιστρεφόμενο άξονα, ο οποίος στην αρχή του έχει μορφή κοχλιωτή και στη συνέχεια έχει πλάγια πτερύγια και από ένα εύκαμπτο κυλινδρικό πλέγμα. Η ιδιαιτερότητά τους είναι ότι  σε περίπτωση υπερτροφοδοσίας δεν “μπουκώνουν”, αφού το επιπλέον προϊόν περνάει δυστυχώς ακοσκίνιστο στην λάθος έξοδο. Τα φυγοκεντρικά κόσκινα χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως το αλεύρι.