Φιλτροστοιχεία ανταλλακτικά

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

φίλτρα πτυχωτά

φίλτρα πτυχωτά

Video

Ανταλλακτικά φιλτροστοιχεία

Φιλτροστοιχεία cartridge

Ανταλλακτικά cartridge σε διαστάσεις Φ325x600mm από υλικά κυτταρίνη, polyester, αντιστατικό polyester.

Φιλτρόκαλτσες Filter bags

Ανταλλακτικές φιλτρόκαλτσες διαστάσεων Φ150x5000mm από polyester, κλπ.