Φίλτρα νεφών λαδιού

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
Video

Φίλτρα Ηλεκτροστατικά / Φίλτρα Νεφών Λαδιού

Φίλτρα νεφών λαδιού / OIL MIST

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΝΕΦΗ ΛΑΔΙΟΥ                                                                   CLEAN MIST “CM”

φίλτρα λαδιού

Τα φίλτρα νεφών λαδιού είναι υπεύθυνα για το φιλτράρισμα, δηλαδή την απομάκρυνση των σωματιδίων λαδιού (είτε σε υγρή μορφή είτε σε εκνέφωμα) από τον αέρα που απάγεται κατά τις διάφορες κατεργασίες. Ένα απλό φιλτρόπανο δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την απομάκρυνση και άμεσα θα αχρηστευόταν.

Το σώμα του φίλτρου για νέφη λαδιού αποτελείται από δύο μέρη. Η είσοδος με σήτα, που διώχνει τα υγρά και το κωνικό μέρος για την σωστή κατανομή των νεφών στον περιστρεφόμενο ρότορα. Τα νέφη λαδιού και οι αναθυμιάσεις φυγοκεντρίζονται με υψηλή ταχύτητα μέσα στον ρότορα, περνούν από τα πανέλα φιλτραρίσματος και υφίστανται μία βίαιη υγροποίηση και γίνονται μικρές σταγόνες, που αποβάλλονται εύκολα δια της βαρύτητας. Ο καθαρός αέρας εξάγεται από την επάνω πλευρά.

Ροή αέρα: 300 – 2300 m3/h, Βεντιλατέρ: 0.55 – 2.2 kW

Ηλεκτροστατικά φίλτρα

FINAL ELECTROSTATIC FILTER FEF

Εφαρμόζονται σε προϊόντα με πολύ λεπτές κοκκομετρίες (πχ. 40 μm).

ηλεκτροστατικά φίλτρα

Το τελικό ηλεκτροστατικό φίλτρο FEF έχει σχεδιαστεί σαν το τελικό στάδιο φίλτρανσης για το φίλτρο νεφών λαδιού OIL MIST, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και αυτόνομα.

Ο μολυσμένος αέρας αναρροφάται στο φίλτρο και περνά μέσα από το ιονισμένο τμήμα, όπου σωματίδια μέχρι και  0.03 μm λαμβάνουν ένα ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο. Στη συνέχεια περνάει από δεύτερο τμήμα όπου τα τοιχώματα έχουν το αντίθετο φορτίο. Έτσι  τα σωματίδια της σκόνης κολλάνε στα τοιχώματα. Το αποτέλεσμα καθαρισμού του συγκεκριμένου μολυσμένου αέρα είναι θεαματικό.

Ροή αέρα: 2300 m3/h

Κεντρικά στατικά φίλτρα για μείωση νεφών λαδιού

MIST COMPACT “MC”

Σε μεγαλύτερες εφαρμογές χρησιμοποιούνται κεντρικές μονάδες νεφών λαδιού με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

φίλτρα λαδιού

Ένα κεντρικό φίλτρο για νέφη λαδιού αποτελείται από modular τμήματα σε ένα κεντρικό χαλύβδινο σώμα εποξειδικά βαμμένο. Εσωτερικά έχουν τοποθετηθεί προ-φίλτρα, υγροπαγίδες, κυματιστά φιλτροστοιχεία και μία σειρά από άκαμπτα φιλτρόπανα – κασετίνες. Το λάδι συλλέγεται σε μικρά δοχεία. Το φίλτρο Mist Compact έχει μεγάλες πόρτες για έλεγχο και αντικατάσταση των φιλτροστοιχείων.

Ροή αέρα: 3000 – 42000 m3/h

Στάδια φίλτρανσης:

  1. Προθάλαμος εξαναγκασμένου διαχωρισμού
  2. Μεταλλικό προφίλτρο
  3. Διαχωριστής σταγονιδίων (υγροπαγίδα)
  4. Συνθετικά κυματιστά φιλτροστοιχεία G4
  5. Σακόφιλτρα άκαμπτα ελλειπτικά F9 (κασετίνες)