Φίλτρα ενεργού άνθρακα

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές
φίλτρα ενεργού άνθρακα

φίλτρα ενεργού άνθρακα


φίλτρα ενεργού άνθρακα

φίλτρα ενεργού άνθρακα

Video

Φίλτρα ενεργού άνθρακα

Για την απόσμιση (απαγωγή οσμών) χρησιμοποιούνται φίλτρα ενεργού άνθρακα, δηλαδή φίλτρα με στοιχεία κομμάτια ενεργού άνθρακα, τα οποία έχουν την δυνατότητα να προσροφούν σαν σφουγγάρι μέσα στους πόρους τους τις οσμές.

φίλτρα ενεργού άνθρακαΗ φίλτρανση αερίων με σύστημα ενεργού άνθρακα είναι το τελευταίο στάδιο της φίλτρανσης. Συνήθως προηγούνται φίλτρα για σωματίδια σκόνης, ηλεκτροστατικά ή απόλυτα φίλτρα

Φυσίγγια cartridge από διάτρητη λαμαρίνα γεμίζονται με κόκκους ενεργού άνθρακα. Στη συνέχεια μία σειρά από τέτοια φυσίγγια τοποθετούνται σε μεταλλικό γαλβανιζέ πλαίσιο ανάλογα με το απαιτούμενο μέγεθος φίλτρανσης / απόσμισης που θέλουμε να επιτύχουμε και αποτελούν μία μονάδα φίλτρων ενεργού άνθρακα σε φιλτροφυσίγγια cartridge. Τα βιομηχανικά αυτά φίλτρα ενεργού άνθρακα είναι κατάλληλα για οσμές και έχουν συγκεκριμένο χρόνο ζωής. Μετά από αυτό το διάστημα (χωρίς να βουλώνουν) χάνουν την απορροφητική τους δύναμη και πρέπει το περιεχόμενο των cartridge να αντικατασταθεί με νέα σκόνη ενεργού άνθρακα.