Φίλτρα για Σιλό

Εφαρμογές

Video

Φίλτρα πάνω σε σιλό

ΦΙΛΤΡΟ  ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΙΛΟ (για εκτόνωση σιλοφόρου οχήματος)

Φίλτρα για σιλό ή silofilters αποκαλούνται τα φίλτρα που τοποθετούνται πάνω στο σιλό. Όταν σιλοφόρο όχημα τροφοδοτεί το σιλό, τότε είναι απαραίτητο αυτού του τύπου φίλτρο.

Φίλτρο πάνω σε σιλό

Φίλτρο πάνω σε σιλό