Σωλήνες με Couplings

Σωλήνας με couplings

Ίσιος σωλήνας με couplings για αερομεταφορά πλαστικών pellets.