Σωλήνες Ελικοειδούς Ραφής

Τεχνικά Φυλλάδια
Εφαρμογές

Video

Σωλήνας ελικοειδούς ραφής

Σωλήνας εξαερισμού ελικοειδούς ραφής με μούφες.